Profesionalās tālākizglītības centrs “Kompetenču-centrs”

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde- Profesionālās tālākizglītības centrs “Kompetenču-centrs” ir izglītības iestāde, kas specializējusies pieaugušo formālās un neformālās izglītības īstenošanā, piedāvajot dažādus kursus, seminārus un meistarklases.

Par mums

Profesionālās tālākizglītības centrs “Kompetenču-centrs” ir Izglītības kvalitātes valsts dienestā reģistrēta izglītības iestāde.

Piedāvajam profesionālās pilnveides programmas, profesionālās tālākizglītības un vairāk kā 20 neformālās izglītības programmas, seminārus un meistarklases konkurētspējas paaugstināšanai darba tirgū.

Līdztekus publisko kursu un meistarklašu piedāvājumiem, veiksmīgi sadarbojamies ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) īstenojot bezdarbnieku un darba meklētaju apmācību, kā arī Valsts izglītības attīstības aģentūru (VIAA) īstenojot ESF projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.

ESF “Mācības pieaugušajiem” projekta 9. kārta

Ir uzsākusies pieteikšanās Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).

Strādājošie vecumā no 25 gadiem 9. pieteikšanās kārtā var izvēlēties kādu no programmām un  apgūt digitālās prasmes.

Kas var pieteikties

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji , kuri uz pieteikuma dienu ir:

  • vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam – arī strādājoši pensionāri;
  • ar nepabeigtu vai pabeigtu izglītību, tostarp pamatizglītību, vispārējo vidējo, profesionālo vai augstāko izglītību; 
  • jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības;
  • sociālā riska grupu nodarbinātie ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni.

Cik ilga ir pieteikšanās

Pieteikšanās mācībām 9. kārtā notiks no 4. aprīļa līdz 3.maijam. Mācības plānots uzsākt maija beigās.

Kā notiks mācības

9.mācību kārtā mācības tiks organizētas TIEŠSAISTĒ. Sekmīgi pabeidzot mācības tiks izsniegta profesionālās pilnveides apliecība.

ESF “Mācības pieaugušajiem” piedāvatie kursi

Praktiskā grāmatvedība

  • * Līdzmaksājums 10%, jeb 44.00 Euro
  • * Nodarbinātām personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.
160h
2
4

Praktiskais digitālais mārketings

  • * Līdzmaksājums 10%, jeb 44.00 Euro
  • * Nodarbinātām personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.
160h
2
4

Facebook Meta ADS un sociālo tīklu administrēšana

  • * Līdzmaksājums 10%, jeb 44.00 Euro
  • * Nodarbinātām personām no trūcīgām vai maznodrošinātām mājsaimniecībām mācības ir bez maksas.
160h
1
4

Scroll to top