Mūžizglītības projekts- kursi strādājošiem

Lai veicinātu bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros drīzumā uzsāks īstenot jaunu mācību pasākumu “Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība (mūžizglītība)”.

Tādējādi ar NVA finansiālu atbalstu turpmāk varēs mācīties arī bezdarba riskam pakļautie nodarbinātie un pašnodarbināti.

Bezdarba riskam pakļautās personas varēs apgūt valsts valodu, angļu valodu, datorzinības, transportlīdzekļu un traktortehnikas vadīšanu. Mācības tiks īstenotas, izmantojot kuponu metodi, un mācību īstenošanas nosacījumi būs līdzīgi līdz šim NVA organizētajai apmācībai ar kuponu metodi, tomēr būs arī atšķirības, piemēram – mācības tiks īstenotas vakaros vai brīvdienās, kā arī būs garāks mācību periods, ņemot vērā, ka mācībās varēs iesaistīties arī strādājošas personas. 

Lai pieteiktos mācībām, vispirms NVA mājaslapā jāaizpilda pieteikums. Pēc tā izvērtēšanas dalībniekam tiks piešķirts mācību kupons (nosūtot elektroniski vai saņemot klātienē NVA filiālē). Dalībnieks izvēlēsies izglītības iestādi no NVA izglītības piedāvājumu saraksta, pieteiksies mācību grupā (elektroniski vai sazinoties ar izvēlēto izglītības iestādi) un norādītajā termiņā uzsāks mācības. 

Mācību izdevumi tiks apmaksāti no ESF projekta Nr. 7.1.1.0/15/I/001 “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” līdzekļiem.

ESF projekts Nr. 7.1.1.0/15/I/001 “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” 

REACT-EU līdzfinansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

Mūžizglītības projekts- kursi strādājošiem
Scroll to top