ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001Projekta aktualitātes

Izglītības iestāde “Kompetenču centrs” sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) sekmīgi īsteno ESF projektu „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001, kuru līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai.

Kopš šā gada janvāra īstenojam bezdarba riskam pakļauto personu apmācību (mūžizglītība) ar kuponu metodi. Apmācību mērķis ir veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū.

Pasākuma mērķa grupas ir nodarbinātas personas vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu, vai  nodarbināta persona vai pašnodarbinātais, kuram ir darba tirgus prasībām nepietiekama izglītība vai prasmes, vai nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kuram noteikta invaliditāte, vai prognozējama invaliditāte.

Patreiz norisinās svešvalodu apmācības- Angļu valoda dažādos līmeņos.

Mācības notiek pamatā tiešsaistē, kas dod iespēju arī ārpus Rīgas dzīvojošiem iedzīvotājiem apgūt svešvalodas kursus. Februārī un martā tika atvēras arī divas klātienes grupas – Angļu valoda ar priekšzināšanām INTERMADIATE līmenim.

Pieteikšanās svešvalodu apmācībām ir noslēgusies, bet no šā gada 10. marta ir atvērta pieteikšanās IT jomas kursos datorzinību apguvei.

Personas kuras šobrīd ir iesaistītas kādā no mūžizglītības apmācību veidiem, pieteikties datorzinību izglītības programmu apguvei varēs pēc iesāktās apmācības pabeigšanas.

Apmācībām var pieteikties elektroniski, aizpildot pieteikumu dalībai NVA mājas lapā

Aicinām sekot līdzi informācijai par mācību grupu atvēršanos.

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001Projekta aktualitātes
Scroll to top