Augsts līmenis

Angļu valoda (ar priekšzināšanām/ Intermediate/ B1)

Priekšnosacījumi: Lai veiksmīgi apgūtu šajā kursā sniegtās zināšanas un izveidotu savas prasmes un iemaņas, jums jābūt pamatzināšanas angļu valodā.  Programmas mērķis: Veidot valodas komunikatīvo kompetenci un sociokultūru kompetenci turpmākajai valodas zināšanu izmantošanai darbā attiecīgajā specialitātē, izglītības turpināšanai un  saziņai. Programmas uzdevumi: Nostiprināt angļu valodas gramatikas pamatzināšanas, paplašinot vārdu krājumu un pilnveidojot valodas prasmes (runāšanu, lasīšanu, rakstīšanu […]

Scroll to top