Iesācējs

Angļu valoda (bez priekšzināšanām/ Beginner/ A1)

Priekšnosacījumi:Kurss paredzēts studentiem bez iepriekšējām valodas zināšanām. Programmas mērķis:Izglītības procesā  rezultātā  nodrošināt  angļu valodas pamatzināšanu apguvi iesācējiem vai izglītojamiem ar minimālām valodu zināšanām (vienkārša sarunvaloda, lasīšanas, rakstīšana). Programmas uzdevumi: Programma sniedz iespēju apgūt angļu valodu Beginner līmenī. Mācību programma ietver runāšanas prasmes attīstību, vārdu krājuma ieguvi, gramatikas lietošanu, klausīšanās un lasīšanas prasmju apguvi. Jautājumi, informācija: […]

Angļu valoda (ar priekšzināšanām/ Elementary/ A2)

Priekšnosacījumi: Lai veiksmīgi apgūtu šajā kursā sniegtās zināšanas un izveidotu savas prasmes un iemaņas, jums jābūt pamatzināšanas angļu valodā.  Programmas mērķis: Veidot valodas komunikatīvo kompetenci un sociokultūru kompetenci turpmākajai valodas zināšanu izmantošanai darbā attiecīgajā specialitātē, izglītības turpināšanai un  saziņai. Programmas uzdevumi: Programma paredz uzlabot pamata līmeņa zināšanas angļu valodā un turpināt angļu valodas apguvi, attīstīt praktiskās […]

Scroll to top