Vidēja līmeņa

DevOps risinājumu plānošana un ieviešana

Priekšnosacījumi: Kurss paredzēts studentiem ar iepriekšējām zināšanām  projektu un procesu vadībā. Programmas mērķis:Programmas apguves rezultātā apgūst zināšanas, prasmes un iemaņas par veiksmīgas DevOps transformācijas īstenošanu, kā arī mērīt DevOps progresu un pielietot DevOps procesu atbalsta digitālos rīkus. Programmas uzdevumi:Apgūst prasmes par DevOps principiem,plānot un koordinēt darbības, pielietot IKT sistēmu integrācijas tehnikas un pārbaudīt, vai integrēto sistēmu […]

Datu analīze un vizualizēšana ar Excel data model

Priekšnosacījumi: Kurss paredzēts studentiem ar iepriekšējām zināšanām MS Excel. Programmas mērķis:Programmas apguves rezultātā apgūst zināšanas, prasmes un iemaņas par Microsoft Excel datu apstrādes un analīzes rīkiem. Programmas uzdevumi:Apgūt prasmes,par Excel data model būtību, izmantošanu un pielietot datu analīzes metodes reāliem datiem, novērtēt un prezentēt datus. Galvenās tēmas/saturs:  Ievads datu analīzē un vizualizēšanā Excel Data Model un […]

Scroll to top