Jaunumi

ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001Projekta aktualitātes

Izglītības iestāde “Kompetenču centrs” sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) sekmīgi īsteno ESF projektu „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001, kuru līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai. Kopš šā gada janvāra īstenojam bezdarba riskam pakļauto personu apmācību (mūžizglītība) ar kuponu metodi. Apmācību mērķis ir veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba […]

Mūžizglītības projekts- kursi strādājošiem

Lai veicinātu bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū, Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” ietvaros drīzumā uzsāks īstenot jaunu mācību pasākumu “Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība (mūžizglītība)”. Tādējādi ar NVA finansiālu atbalstu turpmāk varēs mācīties arī bezdarba riskam pakļautie nodarbinātie un pašnodarbināti. […]

Scroll to top