Angļu valoda (ar priekšzināšanām/ Intermediate/ B1)

Augsts līmenis

Angļu valoda (ar priekšzināšanām/ Intermediate/ B1)

Overview
Curriculum

Priekšnosacījumi: Lai veiksmīgi apgūtu šajā kursā sniegtās zināšanas un izveidotu savas prasmes un iemaņas, jums jābūt pamatzināšanas angļu valodā. 

Programmas mērķis: Veidot valodas komunikatīvo kompetenci un sociokultūru kompetenci turpmākajai valodas zināšanu izmantošanai darbā attiecīgajā specialitātē, izglītības turpināšanai un  saziņai.

Programmas uzdevumi: Nostiprināt angļu valodas gramatikas pamatzināšanas, paplašinot vārdu krājumu un pilnveidojot valodas prasmes (runāšanu, lasīšanu, rakstīšanu un klausīšanos). Veicināt kursantu pārliecību brīvi lietot angļu valodu komunikācijā ikdienas situācijās, tūrismā un darba vidē.

Jautājumi, informācija:

info@kompetencu-centrs.lv ,  +37126882838  Kristīne Gravniece (mācību koordinators)

Angļu valoda (ar priekšzināšanām/ Intermediate/ B1)

Curriculum

  • 1 Section
  • 1 Lesson
  • 0 Quizzes
  • 100h Duration
Expand All
Programmas saturs
1 Lesson0 Quizzes
  1. Programmā ietvertie  mācību priekšmeti/ temati:

Deleting Course Review

Are you sure? You can't restore this back

Related Courses

Scroll to top