Angļu valoda (ar priekšzināšanām/ Elementary/ A2)

Iesācējs

Angļu valoda (ar priekšzināšanām/ Elementary/ A2)

Overview
Curriculum

Priekšnosacījumi: Lai veiksmīgi apgūtu šajā kursā sniegtās zināšanas un izveidotu savas prasmes un iemaņas, jums jābūt pamatzināšanas angļu valodā. 

Programmas mērķis: Veidot valodas komunikatīvo kompetenci un sociokultūru kompetenci turpmākajai valodas zināšanu izmantošanai darbā attiecīgajā specialitātē, izglītības turpināšanai un  saziņai.

Programmas uzdevumi: Programma paredz uzlabot pamata līmeņa zināšanas angļu valodā un turpināt angļu valodas apguvi, attīstīt praktiskās komunicēšanas spējas, kā arī papildināt vārdu krājumu un iegūt prasmes runāt, lasīt, klausīties un rakstīt angļu valodā atbilstoši Elementary līmeņa pakāpei. 

Jautājumi, informācija:

info@kompetencu-centrs.lv ,  +37126882838  Kristīne Gravniece (mācību koordinators)

Angļu valoda (ar priekšzināšanām/ Elementary/ A2)

Curriculum

  • 1 Section
  • 1 Lesson
  • 0 Quizzes
  • 100h Duration
Expand All
Programma saturs
1 Lesson0 Quizzes
  1. Programmā ietvertie  mācību priekšmeti/ temati:

Deleting Course Review

Are you sure? You can't restore this back

Related Courses

Scroll to top