E-pakalpojumi

Bez priekšzināšanām

E-pakalpojumi

Overview
Curriculum

Priekšnosacījumi: Kurss paredzēts studentiem bez iepriekšējām zināšanām.

Programmas mērķis: Programmas apguves rezultātā apgūst zināšanas, prasmes un iemaņas par  Latvijā pieejamajiem valsts un pašvaldības iestāžu pakalpojumiem, to izmantošanas iespējam privātpersonām un uzņēmumiem.

Programmas uzdevumi: Apgūst prasmes par  e-pakalpojumu drošu izmantošanu. Zin personas datu apstrādes uz aizsardzības principus. Prot droši izmantot mākoņpakalpojumus.

Galvenās tēmas/saturs: 

E-pakalpojumi, priekšrocības un izmantošana.
Elektroniskais paraksts un elektroniskā identitāte.
E-pakalpojumu funkcionalitāte un  veidi.
E-paklapojumi privātpersonām.
E-paklapojumi uzņēmumam.
Mākoņ jēdziens- Makoņpakalpojumi.
Personas datu apstrāde un aizsardzība.

Jautājumi, informācija:

info@kompetencu-centrs.lv ,  +37126882838  Kristīne Gravniece (mācību koordinators)

E-pakalpojumi

Curriculum

  • 1 Section
  • 1 Lesson
  • 0 Quizzes
  • 60h Duration
Expand All
Programmas saturs
1 Lesson0 Quizzes
  1. Galvenie temati

Deleting Course Review

Are you sure? You can't restore this back

Related Courses

Scroll to top