Grāmatvedības uzskaite ar programmu C1:Gramatvedība

Bez priekšzināšanām

Grāmatvedības uzskaite ar programmu C1:Gramatvedība

Overview
Curriculum

Priekšnosacījumi: Kurss paredzēts studentiem bez iepriekšējām zināšanām.

Programmas mērķis: Programmas apguves rezultātā apgūst zināšanas, prasmes un iemaņas par grāmatvedības darba organizāciju, grāmatvedības pārskatu sistēmām atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Programmas uzdevumi:Apgūst prasmes datorizētās grāmatvedības programmas “C1:Grāmatvedība ” lietošanu un finanšu pārskata sastādīšanu datorprogrammā 1C: Grāmatvedība. Apgūt prasmes un iemaņas reģistrēt, apstrādāt un noformēt gada pārskatiem nepieciešamo informāciju datorprogrammā 1C: Grāmatvedība.

Galvenās tēmas/saturs: 

Uzņēmuma saimnieciskas darbības uzskaites vispārējie principi.
Programmas 1C:Grāmatvedība pamatfunkcijas un uzstādījumi
Informācijas apkopojums par programmas 1C:Grāmatvedība pamatfunkcijām un formām.
Informācijas bāzes sagatavošana.
Reģistru sākotnēja aizpildīšana.
Sākotnējo atlikumu ievadīšana. 
Bilances būtība
Naudas līdzekļu uzskaite (Grāmatvedības konti )
Naudas līdzekļu uzskaite (Operācijas konti )
Pamatlīdzekļu uzskaite (Ilgtermiņa ieguldījumu uzskaite )
Darba algas uzskaite
Apgrozāmo līdzekļu uzskaite, krājuma uzskaite
Nodokļi (pievienotās vērtības nodoklis, mikronodoklis, dabas resursa nodoklis)
 Gada pārskats satādīšana.
Tiesiskie pamati un grāmatvedības organizācija

Jautājumi, informācija:

info@kompetencu-centrs.lv ,  +37126882838  Kristīne Gravniece (mācību koordinators)

Grāmatvedības uzskaite ar programmu C1:Gramatvedība

Curriculum

  • 1 Section
  • 1 Lesson
  • 0 Quizzes
  • 80h Duration
Expand All
Programmas saturs
1 Lesson0 Quizzes
  1. Galvenie temati

Deleting Course Review

Are you sure? You can't restore this back

Related Courses

Scroll to top