Praktiskā grāmatvedība

Apgūst prasmes datorizētās grāmatvedības programmas lietošanu. Apgūt prasmes par saimniecisko darījumu pilnu uzskaiti atbilstoši Latvijas republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Read more