Angļu valoda – ELEMENTARY

Angļu valoda – ELEMENTARY 100 ak.st. Programmas nosaukums: Angļu valoda – ELEMENTARY Projekts Atveseļošanas fonda projekts “Prasmju pilnveide pieaugušajiem” Nr. 3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001 Projekta nosacījumi Pasākuma mērķis: Apmācības mērķis ir veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū. Pasākuma mērķa grupas: nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu;…

Read more

Praktiskā grāmatvedība

Apgūst prasmes datorizētās grāmatvedības programmas lietošanu. Apgūt prasmes par saimniecisko darījumu pilnu uzskaiti atbilstoši Latvijas republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Read more

Google Ads un WEB datu analītika

Apgūst prasmes par Google AdWords kampaņu izveidošanu, kampaņu veiktspējas optimizēšanu izmantošanu uzņēmējdarbībā. Apgūt prasmes par WEB datu analītikas posmiem un izmantojamajiem rīkiem .

Read more