Angļu valoda – ELEMENTARY

Angļu valoda – ELEMENTARY 100 ak.st. Programmas nosaukums: Angļu valoda – ELEMENTARY Projekts Atveseļošanas fonda projekts “Prasmju pilnveide pieaugušajiem” Nr. 3.1.2.5.i.0/1/23/I/CFLA/001 Projekta nosacījumi Pasākuma mērķis: Apmācības mērķis ir veicināt bezdarba riskam pakļauto personu nepārtrauktu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, paaugstinot to konkurētspēju darba tirgū. Pasākuma mērķa grupas: nodarbinātā persona vai pašnodarbinātais, kurš sasniedzis 50 gadu vecumu;…

Praktiskā grāmatvedība

Apgūst prasmes datorizētās grāmatvedības programmas lietošanu. Apgūt prasmes par saimniecisko darījumu pilnu uzskaiti atbilstoši Latvijas republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Praktiskais digitālais mārketings

Programmas apguves rezultātā apgūst zināšanas, prasmes un iemaņas par par digitālā mārketinga aktualitātēm un tendencēm un to lietderīgu izmantošanu uzņēmējdarbībā digitālajā vidē.  

Google Ads un WEB datu analītika

Apgūst prasmes par Google AdWords kampaņu izveidošanu, kampaņu veiktspējas optimizēšanu izmantošanu uzņēmējdarbībā. Apgūt prasmes par WEB datu analītikas posmiem un izmantojamajiem rīkiem .

UI/UX dizains

Programmas apguves rezultātā apgūst zināšanas, prasmes un iemaņas par UI/UX dizainu, dizaina domāšanu.